Nifuroksazyd to lek wskazany w leczeniu ostrego i przewlekłego przebiegu stanów biegunkowych o podłożu bakteryjnym bez objawów ogólnego zakażenia organizmu. Preparat wskazany jest do leczenia zarówno osób dorosłych jak i dzieci (również niemowląt). Substancją czynną leku jest pochodna nitrofuranu wykazująca silne działanie przeciwbakteryjne. Nifuroksazyd po podaniu do organizmu hamuje aktywność enzymów i bakteryjnych dehydrogenaz biorących udział w syntezie białka. W ten sposób działa niszcząco na większość bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, które najczęściej powodują różnego rodzaju zakazenia bakteryjne przewodu pokarmowego. Jednocześnie nifuroksazyd nie niszczy naturalnej flory bakteryjnej. Korzystnym jest fakt, że lek nie powoduje powstania oporności na substancję czynną jak również to, że rozpuszczając się wyłącznie w przewodzie pokarmowym, nie wykazuje działania ogólnego na cały organizm.

Nie powinno się podawać leku noworodkom i wcześniakom przed ukończeniem 1 miesiąca życia. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest też stwierdzona nadwrażliwość na składnik leku. W czasie terapii nie powinno się spożywać surowych owoców i warzyw, soków a także ostrych potraw. Podczas leczenia zakazane jest też picie alkoholu.

Każdorazowo dawkę leku ustala lekarz dostosowując ją do wieku i wagi pacjenta.

O zastosowaniu leku nifuroksazyd u kobiet ciężarnych i matek karmiących piersią może zdecydować wyłącznie lekarz.